Λόγω της πολύχρονης συνεργασίας μας με τις 4 ελληνικές τράπεζες οι πελάτες μας έχουν προτεραιότητα και τους καλύτερους δυνατούς όρους σύνταξης δανείων με μεγάλα ποσοστά έγκρισης των αιτημάτων.